De kansen van

Ondernemers

U ziet de kansen, wij de veilige weg er naar toe. Ondernemen is kansen zien en kansen benutten. Tegelijkertijd brengt dat risico’s met zich mee die van invloed zijn op de continuïteit van uw onderneming.

Bij LAROC bieden we u.

Risico overzicht

Bent u op de hoogte van alle risico's? Wij kunnen u helpen en behoeden voor bepaalde zaken.

Status van risico's

Waar bevindt u zich in het proces? Wellicht kunnen wij hierin ondersteunen zodat er geen beren op de weg zijn.

Kraakhelder advies

Open, eerlijkheid, een advies waar u wat mee kunt. Dat is ons uitgangspunt en helpen we u graag bij.

Concrete oplossingen

Op ieder potje past een dekseltje, dat weten wij bij LAROC Financieel Advies, vandaar dat wij dit ook meegeven aan onze klanten.

Zo zien wij uw behoefte

U bent als ondernemer in het MKB met hart en ziel en heel bewust met uw bedrijf bezig. U geeft een hoge prioriteit aan de continuïteit van uw bedrijf. Het nauwkeurig beheren van de financiën en het zorgvuldig omgaan met risico’s is hierbij van groot belang, noodzakelijk zelfs. Maar u ziet dit als een noodzakelijk kwaad, waar u niet te veel tijd aan wilt besteden en bent (heel begrijpelijk) liever met ondernemen bezig.

Advies op maat

Routeplanner

Wij staan klaar voor U, dat is ons uitgangspunt.

Stel uw vraag

Zo zien wij onze belofte

Wij laten zien dat wij u begrijpen. We gaan niet als verkoper tegenover u aan tafel zitten maar we bekijken het bedrijf vanuit uw gezichtspunt. We voegen daadwerkelijk waarde toe door onze risicodeskundigheid met u te delen. Doordat we de feitelijke situatie van uw bedrijf objectief in kaart brengen ontstaat een eerlijke en transparante (onafhankelijke) analyse. Wij zijn persoonlijk betrokken en bewijzen dit door op basis van deze analyse het advies vanuit uw belang te formuleren; we reiken oplossingen aan die als doel hebben de risico’s beheersbaar te maken. Dit hoeft niet altijd een verzekeringsoplossing te zijn. Onder oplossingen verstaan wij ook het nemen van preventiemaatregelen of het accepteren van een risico. Door deze manier van werken helpen wij u de continuïteit van uw onderneming te borgen, helpen wij u met wat u het liefste doet; ondernemen.

Advies op maat?

Wilt u graag advies op maat of gewoon snel contact opnemen? Bekijk hieronder de mogelijkheden.